Amprenta


Publicat si editat de:

 

Bayer SRL

Şos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1

Sector 1, 013681 București, România

Telefon: 021.529.5900
Fax: 021.529.5998

E-mail: reception_romania@bayer.com

Cod unic de înregistrare fiscală: RO9275030

Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997
 
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON
 
Persoană de contact: Ruxandra Pirojoc

                        

Parteneri Baylab
 
 
Ultima actualizare: 15 Aprilie, 2019 Copyright © Bayer SRL