Trimite propuneri online

Trimite sugestii pe adresa:

S.C. BAYER S.R.L.

Nusco Tower, Şos. Pipera 42, etajele 1, 16, 17, Sector 2, Bucureşti

Înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997

Cod Unic de Înregistrare: RO9275030

Capital social subscris şi integral vărsat 13.689 RON

Telefon: 021.529.5900

Fax: 021.529.5998

Parteneri Baylab
 
 
Ultima actualizare: 25 Mai, 2018 Copyright © Bayer SRL